Inspraakavond voor organisaties/professionals over decentralisatie zorgtaken per 1 januari 2015

23-Sep-2014
Vanaf 1 januari 2015 vindt een omvangrijke taakverschuiving in het sociaal domein plaats. Het sociaal (of maatschappelijk) domein is het geheel van alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen. Taken die nu door het Rijk en provincies worden vervuld, worden overgeheveld naar gemeenten.

Het college heeft het beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017 en de verordeningen op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet in concept vastgesteld. Zij heeft ook besloten een inspraakprocedure van toepassing te verklaren op deze stukken.

Meer informatie over het inzien van de plannen, de inspraakavonden en het indienen van een zienswijze vindt u op de pagina Welzijn.