Uitnodiging Netwerklunch Waterland

23-Mar-2015

Voor vertegenwoordigers van woon-, zorg- en welzijnsorganisaties

Voor vertegenwoordigers van één van de woon-, zorg- en welzijnsorganisaties (al dan niet professional) in de gemeente Waterland.

Op maandag 23 maart tussen 12.00-13.30 uur in de Bolder, aan 't Spil 1 , te Monnickendam.

Programma:
12.00-12.30 uur: thema/presentatie door Denise Kunst, mantelzorgondersteuner in gemeente Waterland.

Mantelzorgers kunnen door hun zorgtaken erg beperkt worden in het deelnemen aan de maatschappij. De zorgtaken kunnen ervoor zorgen dat ze moeite hebben om het te combineren met betaald werk.

Tevens kan het zo zijn dat zij een en ander niet meer kunnen combineren met vrijwilligerswerk of hun vrije tijdbesteding (bijv. sport) op moeten geven. Met andere woorden: door de zorgtaken kan men niet meer goed participeren in de samenleving. Er is m.b.t. dit thema al erg veel ontwikkeld. Tijdens de presentatie krijgt u tools aangeboden over hoe hiermee om te gaan.

12.30-13.00 uur: lunchbuffet 
13.00-13.30 uur: gelegenheid tot netwerken en sluiting

Vriendelijk verzoek om in verband met de organisatie van een en ander, u aan te melden op uiterlijk vrijdag 20 maart 12.00 uur via i.grasboer@rswp.eu. S.v.p. niet meer dan 1 vertegenwoordiger  per organisatie alstublieft.