Regels voor vrijwilligers & vrijwilligersorganisaties

25-Mar-2015

Rijksoverheid.nl

Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gelden verschillende regels. Een vrijwilliger met een WW-uitkering heeft bijvoorbeeld een sollicitatieplicht. Ook kunnen er arboregels gelden. En er zijn gedragsregels om seksueel misbruik binnen vrijwilligersorganisaties tegen te gaan.

Op de site van de Rijksoverheid kunt u hier meer over lezen.