E-learning: Evenementenverkeersregelaars

08-Apr-2015

www.verkeersregelaarsexamen.nl

NOC*NSF, een achttal sportbonden, de politie en de VNG hebben elkaar het afgelopen jaar gevonden om gezamenlijk de administratieve lasten van de theoretische instructie van evenementenverkeersregelaars fors te verminderen door het ontwikkelen van deze e-learningmodule. NOC*NSF en acht sportbonden hebben de bouw van deze module gefinancierd en de politie neemt het beheer van de module voor haar rekening. Tot op heden werd deze instructie gegeven door de politie op speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten. Hieronder een greep uit de vele voordelen van deze e-learningmodule:

  • Organisator van een evenement hoeft er niet meer voor te zorgen dat elke vrijwilliger naar de instructiebijeenkomst toe gaat
  • Een vrijwilliger kan de instructie volgen op een door haar gewenst tijdstip
  • Evenementenorganisatie heeft inzicht in hoeverre de door hem aangemelde vrijwilligers de instructie hebben voltooid
  • Kwaliteit van instructie is uniform en beter geborgd
  • De e-learning is kosteloos voor niet commerciĆ«le sportevenementen en voor commerciĆ«le evenementen van de acht betrokken sportbonden.
  • De politie draagt zorg voor landelijke geldigheid van de instructie
  • De kennis wordt getoetst middels een test

Voor de instructie en toesting van evenementenverkeersregelaars is een e-learningmodule ontwikkeld. De handelingen voor het verkrijgen van de verplichte instructieverklaring kan voortaan op elk gewenst moment en op elk gewenste plaats met de computer worden uitgevoerd. Lees meer over deze e-learningmodule. De e-learningmodule is te vinden op verkeersregelaarsexamen.nl.