Seksueel grensoverschrijdend gedrag

19-Mei-2015

Maakereenpuntvan.nl

Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van!

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Als bestuur kunt u direct aan de slag met de toolkit In veilige handen, de toolkit Beleid seksuele intimidatie of de toolkit Een veilige kerk.

Maak er een punt van
Maak er een punt van is een campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De campagne richt zich op organisaties waar vrijwilligers met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werken.

Doel van de campagne is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit willen we bereiken door besturen van organisaties waar vrijwilligers met kwetsbare groepen werken, te motiveren gebruik te maken van een van de drie toolkits die hier speciaal voor ontwikkeld zijn. Dat zijn de toolkit In veilige handen, de toolkit Beleid seksuele intimidatie of de toolkit Een veilige kerk.

De campagne wordt gesteund door: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), sportbrancheorganisatie NOC*NSF en CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Inge de Bruijn en Lobke Berkhout zijn actief als ambassadeurs voor de campagne.