Campagne 'Hulp vragen, hulp geven'

20-Mei-2015

Diverse regiogemeenten voeren gezamenlijk campagne

Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Waterland en Zeevang

Vanaf mei start de regionale campagne ‘Hulp vragen, Hulp geven’. Het is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Waterland en Zeevang.

Het doel: inwoners inspireren om hulp te vragen of hulp te geven in de eigen vertrouwde omgeving van familie, buren of vrienden. Kern van de huidige werkwijze op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk is dat er niet wordt gekeken welke voorzieningen geboden kunnen worden, maar wat de beste manier is om een probleem of hulpvraag op te lossen. Dat hoeft niet altijd professionele hulp te zijn. Hulp en ondersteuning in de eigen omgeving regelen is belangrijker dan ooit. En eigenlijk ook heel fijn, vertrouwd en vanzelfsprekend. Lukt het niet of is er meer ondersteuning nodig? Dan kunnen inwoners terecht bij hun gemeente. De website
www.hulpvragenhulpgeven.nl geeft tips en wijst inwoners de weg. Met een kaartenactie willen de deelnemende gemeenten hulp vragen en hulp geven in de eigen omgeving laagdrempelig maken.

De Provincie Noord-Holland stelt voor de gezamenlijke campagne ‘Hulp vragen, Hulp geven’ een subsidie beschikbaar. De campagne duurt tot eind 2015.