E-learning module vernieuwd

22-Mei-2015

www.vrijwilligerswerkacademie.nl

Iedere vrijwilliger die achter een bar staat bij de club of tijdens festivals en evenementen moet een Instructie Verantwoord Alcohol schenken gevolgd hebben. Op de website van de vrijwilligerswerkacademie is de e-learning module voor de IVA geheel vernieuwd. De module is opgedeeld in een interactieve introductie over verantwoord alcoholschenken en sluit af met een korte toets. De cursist krijgt na afloop wanneer de toets succesvol is afgerond een certificaat op naam via de e-mail.

Benieuwd?
Neem dan snel een kijkje op de site! Je moet je nog wel even aanmelden voordat je de module kunt bekijken. Uiteraard mag jij ook een IVA-certificaat behalen! www.vrijwilligerswerkacademie.nl

Interactieve instructie
De instructie is veel interactiever geworden. Dat begint al bij de opzet iedereen kan zelf de volgorde van hoofdstukken kiezen en aan het einde van ieder hoofdstuk kan de cursist aantekeningen achterlaten. Er wordt gebruik gemaakt van filmpjes die teksten vervangen en in de instructie worden verhelderende vragen gesteld die overigens niet meetellen voor de toets. Een panel van ervaringsdeskundige heeft deze vernieuwde IVA getest en is overwegend zeer te vrede. Het doorlopen van de instructie duurt ongeveer 35 à 45 minuten.

Certificaat
Voor het verkrijgen van het IVA certificaat moet de cursist een toets doen met 30 vragen. De vragen worden willekeurig geselecteerd uit een groot bestand met vragen. Alle hoofdstukken in de instructie komen in de toets aanbod én de cursist krijgt een casus voorgelegd waarover een aantal vragen worden gesteld. Bij een voldoende scoren krijgt de cursist een certificaat op naam en organisatie per mail toegestuurd. Van een aantal organisaties staat ook het logo op het certificaat. Daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Totaaltijd van de instructie en de toets is 1 à 1,15 uur.

Voor meer informatie over de e-learning module IVA kun je contact opnemen met:
B.Wams T: 030 78 92 106, E: b.wams@movisie.nl
Carmen Rave M: 0655440584, E: c.rave@movisie.nl