Samentegeneenzaamheid.nl

02-Jun-2015

Zomeractie!

Wie nodigt u uit deze zomer?

Zomeractie 2015

In de zomer staan veel activiteiten op een laag pitje. Dan wordt het stil als je een klein sociaal netwerk hebt. Daarom organiseren we de zomercampagne 'Wie nodig jij uit deze zomer?'.

Ook jij kent vast wel iemand voor wie de zomer een periode is van weinig contacten. Een oude buur, een ver familielid, een kennis of iemand uit de straat. Soms is er sprake van eenzaamheid. Eenzaamheid kan iedereen overkomen, zeker bij verlies van een dierbare of als de gezondheid het laat afweten. Wees deze zomer geen toeschouwer. Doe mee met deze actie!

Doe mee aan de zomeractie!

Stuur een kaartje en spreek af om bij te praten, op bezoek te gaan of samen iets te ondernemen! Dat kan met ons speciale e-kaartje of op een andere manier.

Achtergrond zomeractie

Deze campagne is een initiatief van Coalitie Erbij, het nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid, gesteund door het ministerie van VWS. Dat zie je terug in het actiemateriaal: daarop vind je de gezichten van kernleden van Coalitie Erbij, ambassadeur Babette van Veen en andere mensen die zich inzetten om eenzaamheid aan te pakken.

De campagne start op 6 juni.