Als vrijwilligers zich zorgen maken

28-Sep-2015

Waar kunnen vrijwilligers in uw organisatie terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van leden, cliënten of deelnemers.

Wet Meldcode
De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is sinds 2013 van kracht. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren Onderwijs, Gezondheidszorg, Kinderopvang, Maatschappelijke Ondersteuning, Sport, Jeugdzorg en Justitie hebben de plicht om een Meldcode te hanteren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder vallen ook geweldsvormen als eergerelateerd geweld, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminkingen en ouderenmishandeling. Het doel van de Wet is dat professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wat kunt u doen met vrijwilligers die zich zorgen maken? Lees het in de folder Als vrijwilligers zich zorgen maken.

Het basismodel meldcode bevat een stappenplan dat de professionals hiervoor handvatten biedt.

Kenniscafé
Movisie organiseert op 12 oktober 2015 een kenniscafé voor iedereen die werkt met of voor vrijwilligers. U krijgt antwoord op de vraag wat u binnen uw organisatie kunt doen als vrijwilligers zich zorgen maken over de thuissituatie van cliënten. Daarnaast vertelt een medewerker van ‘De Meerpaal’ in Dronten over de ervaringen die zij daar hebben met 400 vrijwilligers die weten wat ze moeten doen als ze ‘niet-pluisgevoelens’ hebben.

Na dit kenniscafé:

  • Heeft u kennis over de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
  • Heeft u informatie gekregen over wat nodig is om vrijwilligers met zorgen de goede weg te wijzen;
  • Heeft u zicht op de rol die een vrijwilligers en het bestuur van vrijwilligersorganisaties hebben als het gaat om de veiligheid in de thuissituatie van leden, cliënten of deelnemers.

Dus bent u werkzaam als vrijwilligerscoördinator, bij een vrijwilligerssteunpunt of bestuurder van een vrijwilligersorganisatie? Meld u dan snel aan voor dit gratis kenniscafé. Er is slechts plaats voor 30 personen, en vol = vol.

'Daar gaat ze weer, alleen in het donker naar huis. Andere kinderen worden opgehaald na de les. Maar zij niet. Ik heb één keer een vader gezien; hij zag eruit alsof hij net uit bed kwam. Waar zijn toch die ouders? Haar judopak is ook al tijden kapot. Dat is toch verwaarlozing?!'

Datum en locatie
Maandag 12 oktober 2015 van 14.00 tot 16.30 uur
Catharijnesingel 47 in Utrecht

www.movisie.nl