Nederlanders helpen elkaar graag!

Vrijwilligerswerk

11-Apr-2016

Ruim twee op de vijf volwassenen deed het afgelopen jaar vrijwilligerswerk. Daarnaast voelt 89% van alle Nederlanders zich thuis in zijn of haar buurt en bijna twee derde helpt dan ook buurtgenoten met boodschappen of klusjes doen. Dit blijkt uit gegevens uit de burgerpeiling.

De Burgerpeiling is de afgelopen 18 maanden uitgevoerd in 75 gemeenten. Een representatieve steekproef van bijna 60.000 personen vulde de vragenlijst in. Klik hier voor het uitgebreide onderzoek. Bron: artikel Movisie.