Movisie: "Sociaal werk beweegt!"

06-Apr-2017
Artikel vanuit Movisie:
Vanaf 2015 deden 26 organisaties voor sociaal werk mee aan een verandertraject in de Thematranche Welzijn van het ondersteuningsprogramma In voor zorg! In het e-zine Sociaal werk beweegt! Leest u de verhalen en vindt u resultaten, do’s en dilemma’s.

Vanaf begin 2015 doorliepen 26 organisaties voor sociaal werk een verandertraject in het sociaal domein. Met verschillende monitoringsinstrumenten zijn de effecten in de verandertrajecten van de Thematranche Welzijn gemonitord. Ze geven aan en zien ook dat:
-de zelfredzaamheid bij inwoners is gegroeid
-er meer burgerinzet en inzet van vrijwilligers is gerealiseerd
-overheadkosten zijn gedaald (minder managers)
-ziekteverzuim van medewerkers is gedaald of op hetzelfde niveau gebleven
-kosten zijn verlaagd: minder individuele indicaties voor zorg, lagere kostprijs collectieve arrangementen, minder beroep op individuele hulpverlening