Vraag en antwoord

Wat moet ik kunnen als vrijwilliger?
Elke organisatie stelt andere eisen aan haar vrijwilligers. Als overblijfjuf moet u met kinderen kunnen omgaan, als voetbaltrainer moet u wat van voetbal weten. In elk geval is het voor bijna alle vrijwilligersbanen nodig om Nederlands te spreken.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Het goed verzekeren van vrijwilligers is van groot belang. Steeds meer gemeenten hebben speciale (gratis) vrijwilligersverzekeringen, zoals een wettelijke aansprakelijkheid- en een ongevallenverzekering. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de gemeente.

Heb ik een overeenkomst nodig?
Het is aan te bevelen om voor vrijwilligerswerk altijd een vrijwilligerscontract te tekenen. Een vrijwilligerscontract houdt vrijwilliger én werkgever aan een opzegtermijn van minimaal een maand en biedt daarnaast meer voordelen en zekerheden.

Ik heb een uitkering. Mag ik dan wel vrijwilligerswerk doen?

Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, moet u met een aantal dingen rekening houden. Zo mag vrijwilligerswerk u niet afhouden van betaald werk. Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering zou worden betaald.

Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt doen, neem dan contact op met de instelling die uw uitkering verstrekt (de sociale dienst van de gemeente of het UWV).

Op welke vergoeding heb ik recht als vrijwilliger?
Organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen een vergoeding geven voor de kosten die te maken hebben met het vrijwilligerswerk. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Het kan ook een vast bedrag zijn voor kosten die niet aangetoond hoeven te worden. Organisaties zijn niet verplicht een onkostenvergoeding te betalen.

Vanaf welke leeftijd mag ik vrijwilligerswerk doen?
Hier gelden dezelfde regels als voor betaald werk. Vrijwilligerswerk gaat meestal om een paar uur per week of per maand. Dertien- en veertienjarigen mogen na school twee uur per dag klusjes in en om het huis doen. In het weekend mogen ze zes uur per dag werken. In de vakantie zelfs zeven uur per dag.
Ben je vijftien dan mag je na school twee uur lichte arbeid verrichten. In het weekend en in de vakantie mag je acht uur per dag werken. Als je zestien of zeventien bent kun je na school twee uur per dag bij een organisatie helpen. In de vakantie of als je niet meer op school zit, mag je acht uur per dag werken.

Wat is een VOG?
Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Met deze verklaring is aangetoond dat uw gedrag geen belemmering vormt voor (vrijwilligers)werk.

In sectoren waarin mensen met geld, vertrouwelijke gegevens en kinderen omgaan, wordt standaard een bewijs van goed gedrag verlangd. Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar voor alle organisaties en instellingen, ook als ze met vrijwilligers in zee gaan. Wanneer u als vrijwilliger gaat werken met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan de organisatie u om een VOG vragen.

Waar aanvragen? U vraagt een VOG aan bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente.