"Vrijwilligerswerk mag geen belemmering zijn voor het zoeken naar een betaalde baan"

Regels voor vrijwilligerswerk

De Rijksoverheid heeft regels opgesteld voor vrijwilligerswerk. Bekijk daarvoor de pagina
Regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op de site van de Rijksoverheid.