Vrijwilligers krijgen structureel gratis VOG

17-Jul-2013

Vrijwilligers krijgen structureel gratis VOG

De verklaring omtrent het gedrag (VOG), die sinds vorig jaar proefsgewijs gratis is verstrekt aan vrijwilligers die met kinderen werken, wordt structureel gratis. Dat hebben staatssecretarisssen Teeven (VenJ) en Van Rijn (VWS) besloten.

Twee miljoen

Er zijn in Nederland naar schatting 2 miljoen vrijwilligers die met kinderen werken; op sportclubs, scouting, vakanties et cetera. De VOG moet voorkomen dat mensen met 'relevante antecedenten' toegang krijgen tot dit vrijwilligerswerk. Bij drie koepelorganisaties is een proef opgestart met teruggave van de kosten van de digitale VOG-aanvraag, namelijk Steunpunt KinderVakanties, Scouting Nederland en NOC*NSF.

Bespreekbaar

Het niet hoeven betalen van de kosten van de VOG - € 24,55 voor een digitale aanvraag - bevordert een veilig klimaat op sport- en hobbyclubs, is de conclusie van het Verwey-Jonker Instituut, die de pilots heeft onderzocht. Het verstrekken van de VOG maakt seksueel overschrijdend gedrag bespreekbaar. De onderzoekers hebben dan ook geadviseerd de kosten structureel te schrappen voor vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Op is op
De structurele gratis verstrekking kan waarschijnlijk vanaf eind 2014 plaatsvinden. Eerst moet een technische voorziening worden getroffen om de aanvragers niet eerst zelf te hoeven laten betalen. Tot die tijd loopt de huidige pilot bij de drie koepelorganisaties door. Teeven meldt wel dat de kosten van de gratis verstrekte VOG's zullen worden verdisconteerd in het algemene tarief van de VOG; hij denkt dat een geringe tariefsverhoging voldoende zal zijn. Het aantal gratis VOG's is ook aan een (nader te bepalen) maximum gebonden, volgens het principe 'op is op'.

Bron: Binnenlands Bestuur