Informatiebijeenkomst Buurtbus Waterland

28-Okt-2014
De gemeente Waterland is bezig met het organiseren/opzetten van een Buurtbus Waterland.

Deze buurtbus zou door vrijwilligers, met ondersteuning van de Stadsregio Amsterdam en de firma EBS, tussen de kernen van Waterland kunnen rijden.

Op 28 oktober is de eerste informatiebijeenkomst waar de mogelijkheden en de haalbaarheid van dit initiatief besproken worden.

Voor meer informatie zie:

http://www.waterland.nl/actueel/nieuws/artikel/artikel/gezocht-bestuurders-vrijwilligers-buurtbus/

Datum:             dinsdag 28 oktober 2014

Tijdstip:             van 19:00 tot 20:30 uur

Locatie:            gemeentehuis Waterland, Pierebaan 3 te Monnickendam

Naast alle mogelijke vrijwilligers zijn ook medewerkers van de Stadsregio Amsterdam, de firma EBS en een vrijwilliger van de Buurtbus Beemster deelnemers van deze bijeenkomst.

Deze informatieavond zal in het teken staan van met name informatie-uitwisseling en kennismaking.

Zowel iemand van de firma EBS als van de Buurtbus Beemster zullen iets vertellen over hun ervaringen met de oprichting en het werkelijk laten rijden van de Buurtbus Beemster.

Tijdens deze avond krijgt u voldoende gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Hieronder treft u de opzet/agenda van deze bijeenkomst aan:

 

Opening en vaststelling agenda

- Welkom door Laura Bromet, wethouder verkeer & vervoer

 
Voorstelrondje

- Gemeente Waterland

- EBS-OV

- Stadsregio Amsterdam

- Buurtbus Beemster

- Vrijwilligers

 

Aanleiding

- Knelpunten gebiedsproces

- Onderzoek of buurtbus haalbaar is

- Voldoende vrijwilligers 25-35 stuks

- Oprichting vereniging of stichting

                                

Verhaal Buurtbus Beemster

Successen en aandachtpunten

 

Vervolgstappen

- Voldoende draagvlak om door te gaan

- Vereniging of Stichting “Buurtbus Waterland”

- Mogelijke bestuursleden, 3 stuks minimaal

- Website

- Route / Haltes

- Stalling Buurtbus

- Communicatie

Rondvraag en afsluiting