Algemene voorwaarden

De website www.vrijwilligerswaterland.nl is een online platform voor vrijwilligersorganisaties en (potentiële) vrijwilligers in de gemeente Waterland, waaronder de plaatsen Monnickendam, Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Purmer, Uitdam, Watergang, en Zuiderwoude vallen.

Gemeente Waterland is initiatiefnemer van deze website en heeft het beheer ondergebracht bij De Bolder. Aan het gebruik van de website is een aantal voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers. Deze staan hieronder beschreven.

Organisaties

Inschrijving

Organisaties/initiatieven zonder winstoogmerk kunnen zich kosteloos inschrijven op www.vrijwilligerswaterland.nl. Het gaat hierbij om verenigingen en stichtingen – eventueel in oprichting. Individuen/particulieren kunnen zich niet inschrijven als organisatie op persoonlijke basis. Voor deze individuele vragen kan er contact worden opgenomen met de gemeente Waterland voor doorverwijzing naar een passende organisatie.

De beheerder van deze website bepaalt eerst of een organisatie in aanmerking komt voor de inschrijving. Na akkoord bevinding kan de organisatie vacatures aanmaken.

Plaatsen van vacatures

Na akkoord bevinding van de inschrijving kunnen er vacatures worden aangemaakt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vacature ligt bij de organisatie. De beheerder van deze website kijkt naar spel- en typefouten en hanteert de volgende voorwaarden bij de beoordeling:

 1. Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste bijdragen zijn niet toegestaan.
 2. Geef geen persoonlijke informatie prijs (bijvoorbeeld een telefoonnummer, adres of e-mailadres) van mensen die niets met de vacature te maken hebben.
 3. Irrelevante berichten worden niet geplaatst.
 4. Het is niet toegestaan om commerciële of semi commerciële advertenties te plaatsen.
 5. Berichten die een andere taal dan het Nederlands bevatten, worden geweigerd.
 6. U mag uzelf niet voordoen als een ander persoon. De identiteit van de organisatie/persoon dient steeds eenduidig te zijn. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt de beheerder zich het recht voor om plaatsing te weigeren dan wel te schrappen
 7. Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL’s) in uw bericht op te nemen. Indien u echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of niet relevant zijn, kan uw reactie worden geweigerd.
 8. Maak uw berichten niet te lang. Te lange berichten worden mogelijk ingekort of niet gepubliceerd.
 9. De beheerder behoudt zich het recht voor om reacties zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 10. De webmaster van www.vrijwilligerswaterland.nl heeft, namens de gemeente, het recht om uw plaatsing te verwijderen indien de webmaster via de website of een ander kanaal een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.

Reacties op de vacature

Via de website kan men reageren op vacatures. Uw organisatie krijgt hier een melding van via de email
met het verzoek om contact op te nemen met de betreffende persoon die heeft gereageerd op de vacature.
De organisatie dient contact op te nemen met deze persoon binnen twee weken. Gemeente Waterland is niet verantwoordelijk voor de personen die reageren op vacatures.

Wijzigen organisatiegegevens/vacatures

Wanneer er een wijziging is opgetreden in de gegevens of de vacatures van de organisatie is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om deze gegevens tijdig te wijzigen. Na het inloggen op de website kan de aanpassing worden gedaan.

Verwijderen vacature

Wanneer een vacature niet meer vacant is, is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om z.s.m. de vacature “onzichtbaar” te maken. Op deze manier blijft de website up to date en wordt voorkomen dat vrijwilligers reageren op vacatures die niet meer openstaan.

Reageren op vacatures

Een vrijwilliger kan reageren op vacatures. Gemeente Waterland is niet verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van een reactie van de betreffende organisatie. Mocht het voorkomen dat er helemaal geen reactie komt van de organisatie met betrekking tot de vacature, dan kan hier een melding van worden gemaakt via het emailadres bij contact. De webbeheerder zal dan contact opnemen met de betreffende organisatie.

Content (tekst)

Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:

 1. De aanbieder dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, en is zelf eigenaar van de teksten en afbeeldingen.
 2. Een aanbieder mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, cq overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. Het is niet toegestaan dat aanbieders content plaatsen die softwarevirussen bevat en/of content te plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van kunnen beschadigen of de werking van de servers van nadelig kunnen beïnvloeden.
 4. Het is een aanbieder niet toegestaan spam te plaatsen op www.vrijwilligerswaterland.nl. Onder spam wordt verstaan ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.
 5. Het is een aanbieder niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.
 6. Het is de aanbieder niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen. De beoordeling hiervan is aan de redactie en is niet vatbaar voor discussie.
 7. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die mensen en/of organisaties en/of bedrijven nadelig wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud dan ook heeft.
 8. Het is aanbieders niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en of van mensen waar van verwacht kan worden dat zij niet willen worden vertoond op internet in hun huidige situatie.
 9. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden.

De webmaster van www.vrijwilligerswaterland.nl heeft een controlerende functie en kan de beslissing nemen om een organisatie de toegang tot de website en vacaturedatabank te ontzeggen. De content zal worden verwijderd van de website.