Privacyverklaring

Privacyverklaring van Vrijwilligers Waterland

(locatie SCC de Bolder) ’t Spil 1, 1141 SB Monnickendam
Functionaris gegevensbescherming: Linda Henskes (linda@debolder.com)

Inleiding

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is ook van toepassing op de gegevens die Vrijwilligers Waterland in haar bestanden heeft staan.

In deze privacyverklaring kunt u lezen waarom Vrijwilligers Waterland uw persoonsgegevens registreert en verwerkt, welke gegevens dit zijn en hoe zij omgaat met uw privacy. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, bovenaan deze privacy verklaring.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens krijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een e-mail stuurt of met ons belt.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerken persoonsgegevens

Vrijwilligers Waterland heeft uw persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt omdat:

  • u gebruik maakt van onze diensten
  • u zich ingeschreven heeft voor onze vacaturebrief

Wij mogen deze gegevens van u registreren omdat Vrijwilligers Waterland anders haar diensten niet kan uitvoeren. Wij hebben uw gegevens nodig om:

  • u te kunnen informeren of met u te kunnen communiceren over onze diensten
  • u de vacaturebrief te kunnen sturen

Dit wordt de grondslag gerechtvaardigd belang genoemd.

Welke persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt

Vrijwilligers Waterland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer