Over de organisatie

Vluchtelingen die in de gemeente Waterland komen wonen, worden begeleid door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. Onze vrijwilligers bieden begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk.  Als vrijwilliger kun je echt iets betekenen voor vluchtelingen in Waterland. Dat kan op allerlei verschillende manieren en al vanaf een paar uur per week. Bijvoorbeeld door samen te oefenen met de taal, hen wegwijs te maken in het complexe Nederland, met juridische ondersteuning tijdens de gezinsherenigingsprocedure, met financiële begeleiding en veel meer.