Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland

Budgetcoaches en docent cursus omgaan met geld in Nederland

0 keer bekeken

Omschrijving vrijwilligerswerk

Samen met een tolk cursus omgaan met geld in Nederland geven aan vluchtelingen en vluchtelingen die extra begeleiding nodig hebben omtrent financiën en administratie coachen

 

Vluchtelingen starten hun leven in Nederland vaak vanuit een zeer kwetsbare inkomenspositie. Zij hebben een minimuminkomen en beschikken niet over spaargeld. Voor het inrichten van de woning sluiten zij een lening af, dus zij starten al met een schuld. Bovendien maken vluchtelingen vaak onvoldoende gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen waar zij wel recht op hebben.

 

VluchtelingenWerk wil met het project Euro-Wijzer bijdragen aan een beter vangnet voor vluchtelingenminima. Dit door vluchtelingen te begeleiden bij het ontwikkelen van financiële vaardigheden als een ordelijke thuisadministratie, omgaan met digitaal betaalverkeer en leren vooruit denken/plannen in uitgavepatroon. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die budgetcoach willen worden voor vluchtelingen die willen leren financieel zelfredzaam te zijn.

 

Als budgetcoach bied je begeleiding aan vluchtelingen, één op één of groepsgewijs. Samen inventariseer je wat de leerwensen zijn. Aanvankelijk doen de vrijwillige budgetcoach en de vluchteling veel samen, maar uiteindelijk neemt de vluchteling stap voor stap de activiteiten over.

 

Ter ondersteuning van de budgetcoaches is door het Nibud een speciaal op vluchtelingen gericht werkboek ontwikkeld, aan de hand waarvan de budgetcoaches kunnen werken.

 

Wat verwachten wij van een budgetcoach?

Goede contactuele vaardigheden;
Belangstelling voor vluchtelingen;
Om kunnen gaan met laaggeletterdheid/laagopgeleide vluchtelingen;
Een ordelijke administratie kunnen voeren;
Bereid zijn deel te nemen aan de training;
Minimale beschikbaarheid van enkele uren per week.
[Ervaring als budgetcoach of affiniteit met het onderwerp schuldpreventie is een pre]

 

Wat hebben wij te bieden?

Interessant en zinvol vrijwilligerswerk
Deskundige begeleiding
Training gebruik Nibud werkboek
Interne scholingsmogelijkheden
Contact met andere culturen
[evt. Reis- en onkostenvergoeding]

 

Interesse?

 

 

Vacature samenvatting

wave-1-bottom
Maximaal 4 uur per week Aantal uren vrijwilligerswerk
Wekelijks Hoe vaak is het vrijwilligerswerk
Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland

Kort over de organisatie

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Bekijk het organisatieprofiel

Contactgegevens

E-mail: waterland@vluchtelingenwerk.nl Telefoon: 075 6173297

Vergelijkbaar vrijwilligerswerk

De grootste verzameling vrijwilligerswerk in de Regio Waterland en Omgeving